Clairvoyance/Healing

Synopsis:

Grundkursus i clairvoyance/naturhealing enten 24.-26.2. – kun een plads tilbage, eller 17.-19.8.

Basic Course Clairvoyance/Healing 24th-26th of February – only room for one more, or 17th-19th of August

 

Grundkursus
i clairvoyance/naturhealing
enten 24.-26.2. – kun een plads tilbage, eller 17.-19.8.

Sosha.blå.png

Find
din egen vej Mød dine åndelige hjælpere, find din egen styrke
og brug den.

fredag fra 17-22,
lørdag & søndag fra 10-18

kr. 1900 som er incl.
depositum 900 kr. og excl. Mad 300 kr. og overnatning 300 kr. Ved tilmelding
angiv dit fulde navn, tlf., e-mail og adresse og depositum kr. 900 er betalt
med angivelse af fornavn og kursus til nedenstående konto
255 for a week-end, along with 90 for accommodation
& food (in Danmark). You’re on when you have paid the deposit of
121 with information about name and tel/e-mail to below
mentioned account

Jeg vil
hele tiden være der og bakke op med mine egne hjælperes alsidige viden og den
erfaring jeg har med mig fra mange tidligere liv.

 

Vi
starter med at danne en cirkel og arbejde med Kraften, til dels i form af en
meget særlig chakra-øvelse. Så følger en kort instruktion i de fire
verdenshjørner. Vi går herefter i Silence (stilhed) hvor vi ikke må tale med
nogen eller blive talt til indtil næste morgen efter morgenmaden, dette
forstærker vore sanser og vores opfattelse af andre mennesker og andre
levende væsner. Inden vi går hver til sit er det meningen vi skal gå ud og
observere naturen på en anderledes måde idet vi bliver i den energi, som
øvelsen har givet os, og er således lettere i stand til at kommunikere med
naturen, tale med træer, dyr, planter, alfer etc.
Jeg der, også under silence, til at støtte de af kursusdeltagere som måtte få
brug for det.

 

Dagen
efter går vi dybere ind i Kraften i de fire verdenshjørner, de fire
elementer, Himlen og Jorden og vi laver vi yderligere en del øvelser, til
dels for at komme i kontakt med vore hjælpere, først og fremmest skytsengel
og ærkeengel, dernæst kraftdyr og andre hjælpere, Vi finder ved fælles hjælp
frem til hver enkelts oprindelse gennem tidligere liv, Dernæst laver vi en
øvelse for at komme i kontakt med vore forfædre i vor egen slægt. I
forbindelse med alt dette vil der blive mulighed for at lære og udføre
trommerejse (hvor jeg trommer), andre kan, hvis de har det bedre med det,
blive i den chakraøvelse jeg gav dem om fredagen. Endnu engang går vi ud i
naturen og oplever hvordan vores livssyn har ændret sig. Vi går herefter i
gang med at heale og dernæst at lave clairvoyancer guidet af egne hjælpere
med assistance af mine hjælpere, Det anbefales at overnatte på stedet, hvis
muligt.

 

Husk at
medbringe afslappet tøj, sengelinned/sovepose, liggeunderlag, tørklæde el.
halstørklæde til at lægge over øjnene under trommerejse, tæppe samt mad til
deling.
Jeg sørger for te/kaffe. Vi spiser alle hjemmefra fredag, der
bliver dog lidt mad senere. Hvis du er i besiddelse af en rasle og en tromme,
så tag dem med samt eventuelle krystaller eller andre kraftgenstande, som du
føler kan hjælpe dig eller andre. Hvis ingen af delene er i din besiddelse,
så medbring en tændstikæske med et elastikbånd omkring som rasle.

Under
kursusforløbet må der ikke indtages alkohol eller drugs.
De, som har brug for medicin må naturligvis tage den og rygere kan ryge i
pauserne udenfor ved brug af de dertil anbragte askebægre

Basic
Course Clairvoyance/Healing 24th-26th of February – only room for one more,
or 17th-19th of August


Find your own way Meet your spiritual guides, find your own
power, and use it

Fridag
5pm-10pm
Saturday & Sunday10am-6pm
I will be there all the time and guide you into your own
personal power with the knowledge of my many different guides, and the
experience I carry with me from many previous lives.

We will
start making a circle and work with the Force, partly through a special
chakra meditation. Then follows a brief instruction in the four directions
and afterwards we will enter into Silence where we should not speak, or be
spoken to, until the next morning after breakfast, this enhances our senses
and perception of others, be they human, animal, vegetable, or purely
spiritual. Before taking leave for the night we will go out and observe
nature in a different way remembering to stay in the energy, the special
meditation has given us, which will enable us to communicate more clearly
with Nature, speak to trees, animals, plants, elves, etc. I will be there to support
the participants, and people who feel fear, confusion, or feel ill are quite
welcome to speak to me in private.

 

The
following day, we will enter deeper into the Force and the four directions,
the four elements, Father Sky, and Mother Earth, and we will do some more
exercises, partly to get in contact with our guides, primarily our Guardian
Angel and our Chief Archangel, then power-animals and other helpers. Though
our work we will cooperate in finding the origin of every single participant
of the course through previous lives. Then we will do an exersise which will
enable us to get in contact with our ancestors in our earthly family. During
all this it will be possible to go on a spiritual drumming journey (where I
will be drumming), others may, if they feel better about it, stay in the
chakra meditation I gave them the previous day. Once more, we will go out in
Nature and experience how our attitude to life has changed. We will
eventually do healing and readings guided by own guides, and assisted by mine.
It is strongly recommended to stay overnight, if possible.

 

Remember
to bring casual clothing, bed linen/sleeping bag, mattresses, bandana, or
scarf to cover your eyes during spiritual journeys, blankets, and food for
sharing.
I will provide tea/coffee. We will all dine at home Friday.
However, I will serve a little something late in the evening. If you have a
rattle, a drum, crystals, or other power-object that you feel like bringing,
with the sole purpose of aiding yourself, or others, feel free to do so. If
you do not have any of these, bring a matchbox with rubber band as rattle.

 

During
the course, alcohol, or drugs are not allowed. Those, who need medicine, are
of course free to use it, and smokers may smoke during breaks outside using
ash trays.


Tags:
Clairvoyance, Healing,
Filed under: